Poučení spotřebitele

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká advokátní komora. Pravidla stanovená Českou advokátní komorou, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.cak.cz.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi patentovým zástupcem a klientem-spotřebitelem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.

Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů ke stažení po kliknutí zde...